De gode læringsmål af Lene Skovbo Heckmann
50/100
Gennemsnitlig bog
ifølge 1 anmelder

De gode læringsmålaf Lene Skovbo Heckmann

Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man altid vide, hvad målet med undervisningen er – hvad man ønsker, eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus på de gode læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode betyder, at de har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte. Læringsmål skærper skolens opmærksomhed på undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læringsprogression. De gode læringsmål er overordnet i denne bog afgrænset til mål, der kan støtte eleverne i deres læring. De er karakteriseret som:

tydelige mål, som eleven forstår og har medejerskab til.

tydelige mål, som kan udgøre et grundlag for vurdering og feedback.

Bogen kan læses i sin helhed fra start til slut eller bruges som en opslagsbog af lærere i alle fag og på alle klassetrin. Læreren kan dermed udvælge netop de redskaber og den inspiration, der giver bedst mening i egen kontekst.

Digitale redskaber til praksis

Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/dengode. Her kan man hente en række digitale redskaber, der kan bruges, som de er, eller tilpasses til den enkeltes undervisning.

50/100
Gennemsnitlig bog
ifølge 1 anmelder
De bedste priser:

Én boganmeldelseLæs mere

Vi er stødt på 1 anmeldelse af bogen "De gode læringsmål" i de 503 aviser, blogs og andre medier, vi følger. Find citater, links og korte uddrag herunder.

50/100
F.
Middelmådig anmeldelse fra folkeskolen.dk
anmeldt 14-03-2016
Udmærkede forslag til planlægning af undervisning

Når læringsmålstyringen går amok

I denne bog er den detaljerede målstyring med nedbrydning af mål, opstilling af succeskriterier og tjeklister og krav om mål for den enkelte elev drevet ud i det absurde. En anvendelse af bogens forslag vil føre til lavere kvalitet i undervisningen. [Kort uddrag]