Forvaltningsret af Søren Højgaard Mørup

Spar op til

230 kr.

?/100
Endnu ingen anmeldelser

ForvaltningsretAlmindelige emneraf Søren Højgaard Mørup, Karsten Revsbech m. fl.

Første udgave af "Forvaltningsret - Sagsbehandling" udkom i 1972. Efter gennemførelsen af forvaltningsloven og den nye offentlighedslov har det været nødvendigt at foretage en gennemgribende revision og omskrivning af bogen.

Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af juridiske studerende. Den udgør kun en del af det nødvendige undervisningsgrundlag i faget forvaltningsret, idet det udelukkende er sagsbehandlingsreglerne, der gøres til genstand for behandling. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål og indeholder ikke nogen udtømmende undersøgelse af alle problemerne vedrørende sagsbehandlingen, men søger at beskrive de centrale retsregler og principper. Henvisninger til lovstof, retspraksis, ombudsmandsafgørelser og til teorien er i overensstemmelse hermed søgt begrænset, ligesom der kun i beskedent omfang er medtaget notestof.

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler
Kapitel 2. Kompetence
Kapitel 3. Habilitet
Kapitel 4. Sagens rejsning
Kapitel 5. Forvaltningsmyndighedens sagsforberedelse
Kapitel 6. Rettigheder for parter m.fl. under sagsforberedelsen
Kapitel 7. Offentlighed og tavshedspligt
Kapitel 8. Sagens afgørelse
Kapitel 9. Form, begrundelse og klagevejledning
Kapitel 10. Bekendtgørelse og kommunikation
Kapitel 11. Sanktioner over for sagsbehandlingsfejl
Forkortelser
Love mv.
Domsregister
Ombudsmandsudtalelser
Sagregister
?/100
Endnu ingen anmeldelser
De bedste priser:

Ingen boganmeldelser ...Læs mere

Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Forvaltningsret' i de 455 aviser, blogs og andre medier, vi har fulgt siden 2010. Men vi har fundet 107.950 andre anmeldelser af bøger.