Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde af Bernhard Gomard

Spar op til

61 kr.

?/100
Endnu ingen anmeldelser

Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fondeaf Bernhard Gomard & Peer Schaumburg-Müller

 Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde er 8. udgave af oprindeligt Aktieselskaber & anpartsselskaber, som er pioneren inden for dansk selskabsret.
Bogen behandler alle fællesreglerne for kapitalselskaber, reglerne for aktieselskaber og anpartsselskaber og varianten iværksætterselskabet. Endvidere behandles de nye regler om medarbejderinvesteringsselskaber samt reglerne for erhvervsdrivende fonde, da reguleringen for disse, efter en helt ny lov i 2014, minder om reglerne for kapitalselskaber.
Titlen er tænkt til brug for undervisningen på universiteter, handelshøjskoler og andre læreanstalter og som redskab for advokater, virksomhedsjurister, myndigheder, domstole, revisorer og alle andre, der arbejder med selskabsret. 

Indholdsoversigt 
Forord
Forkortelser 

DEL I: INDFØRING 
Kapitel 1. Lovgivningen om kapitalselskaber oversigt og historie
Kapitel 2. Anvendelsen af kapitalselskabsformerne 

DEL II:KAPITALSELSKABER OG MEDARBEJDERINVESTERINGSSELSKABER 
Kapitel 3. Anvendelsesområdet for selskabsloven 
Kapitel 4. Koncerner
Kapitel 5. Stiftelse af kapitalselskaber 
Kapitel 6. Kapitalforhøjelse
Kapitel 7. Indbetaling af selskabskapital 
Kapitel 8. Kapitalandele. Ejerbeviser. Ejerbog og ejerregister
Kapitel 9. Egenkapital og fremmedkapital. Warrants, konvertible og udbyttegivende gældsbreve
Kapitel 10. Nedsættelse af selskabskapitalen. Indløsning af kapitalandele 
Kapitel 11. Egne kapitalandele
Kapitel 12. Ledelsen af selskabet. Bestyrelse, tilsynsråd og direktion 
Kapitel 13. Generalforsamlingen
Kapitel 14. Årsrapporten 
Kapitel 15. Udbytte og konsolidering
Kapitel 16. Revision, granskning og whistleblower-ordning
Kapitel 17. Kapitalselskabers opløsning: Likvidation, konkurs og betalingserklæring
Kapitel 18. Selskabers ophør: fusion, spaltning og omdannelse 
Kapitel 19. Erstatnings- og strafansvar
Kapitel 20. Filialer af udenlandske selskaber 
Kapitel 21. Selskabets navn
Kapitel 22. Registrering af kapitalselskaber 
Kapitel 23. Medarbejderinvesteringsselskaber 

DEL II: ERHVERVSDRIVENDE FONDE 
Kapitel 24. Grundlæggende betingelser
Kapitel 25. Stiftelse, kapitalforhold, anmeldelse og fondsmyndighed
Kapitel 26. Ledelsen i fonde 
Kapitel 27. Revision, regnskab og skat
Kapitel 28. Uddeling og anden kapitalafgang 
Kapitel 29. Vedtægtsændring
Kapitel 30. Fondes ophør: fusion og omdannelse 
Kapitel 31. Fondes ophør: Likvidation og opløsning
Kapitel 32. Erstatning og straf 
Kapitel 33. Ikrafttræden mv. 
Litteratur 
Domme 
Stikord
?/100
Endnu ingen anmeldelser
De bedste priser:

Ingen boganmeldelser ...Læs mere

Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde' i de 510 aviser, blogs og andre medier, vi har fulgt siden 2010. Men vi har fundet 100.840 andre anmeldelser af bøger.