Lærebog om indkomstskat af Jane Bolander

Spar op til

300 kr.

?/100
Endnu ingen anmeldelser

Lærebog om indkomstskataf Jane Bolander, Aage Michelsen m. fl.

Denne bog giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret.
Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer derfor ikke generelt at være udtømmende.
På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen.

Bogen kan også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bl.a. af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.IndholdsoversigtDEL I: INDLEDNING OG RETSKILDER. SKATTEFORVALTNINGENS OPBYGNING 

Kapitel 1. Indledning 

Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur 

Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver 

Kapitel 4. Retskilder DEL II: INDKOMSTBEGREBER OG SKATTEBEREGNING

Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk 

Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv. DEL III: ERHVERVSINDKOMST

Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed 

Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag 

Kapitel 9. Afskrivninger DEL IV: LØNMODTAGERE MV.

Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten 

Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag DEL V: GAVER OG ANDRE INDTÆGTER 

Kapitel 12. Gaver 

Kapitel 13. Andre indtægter DEL VI: KAPITALINDTÆGTER OG UDGIFTER - KAPITALGEVINSTER OG AFHÆNDELSESTAB 

Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer 

Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre 

Kapitel 16. Fast ejendom 

Kapitel 17. Renter og kursgevinster 

Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer 

Kapitel 19. Immaterielle aktiver 

Kapitel 20. Finansielle kontrakter

Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed 

Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhedDEL VII: ANDRE PROBLEMER VED OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST

Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdelingDEL VIII: FAMILIEBESKATNING

Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende 

Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn DEL IX: SUBJEKTIV SKATTEPLIGT

Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer 

Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv. DEL X: SELSKABSBESKATNINGEN 

Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv. 

Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktie­selskaber mv. 

Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv. 

Kapitel 31. Andelsselskabs‑, institutions- samt fonds- og foreningsbeskatning

Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne 

Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt

Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv. 

Kapitel 35. Rekonstruktion 

Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter DEL X1: INTERNATIONAL SKATTERET 

Kapitel 37. International skatteret DEL X11: BESKATNING VED DØD SAMT BOAFGIFT

Kapitel 38. Beskatning ved død 

Kapitel 39. Boafgift 

Kapitel 40. Beskatning ved konkurs DEL XIII: PENSIONSBESKATNING 

Kapitel 41. Pensionsbeskatning DEL XIV: SKATTERNES BEREGNING OG OPKRÆVNING

Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning DEL XV: STRAFFERETLIGE SANKTIONER 

Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner 
?/100
Endnu ingen anmeldelser
De bedste priser:

Ingen boganmeldelser ...Læs mere

Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Lærebog om indkomstskat' i de 459 aviser, blogs og andre medier, vi har fulgt siden 2010. Men vi har fundet 108.336 andre anmeldelser af bøger.