Politiloven med kommentarer af Ib Henricson
?/100
Endnu ingen anmeldelser

Politiloven med kommentareraf Ib Henricson

Politiloven regulerer ikke alene politiets indgreb uden for straffeprocessen, men indeholder tillige udtømmende bestemmelser om politiets magtanvendelse såvel inden for som uden for straffeprocessen. Den regulerer således en stor del af politiets arbejdsfelt og vil givetvis med sin synliggørelse af politiets opgaver og beføjelser medvirke til at styrke legaliteten i politiets virksomhed.

Denne kommentar er et hjælpemiddel for såvel politi og anklagemyndighed som advokater og domstole. Kommentaren er baseret på lovens bemærkninger og betænkning nr. 1410/2002, men er tillige illustreret med doms- og administrativ praksis fra tiden før lovens ikrafttræden. Dette er muligt, idet politiloven efter bemærkningerne, i det store hele er en kodificering af gældende ret.

Indholdsoversigt
Forord
Politiloven 
Kapitel 1. Politiets formål og virke 
Kapitel 2. Politiets opgaver 
Kapitel 3. Politiets indgreb 
Kapitel 4. Politiets anvendelse af magt 
Kapitel 5. Politiets selvhjælpshandlinger
Kapitel 6. Bemyndigelsesbestemmelser 
Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v
BILAG 1. Indgrebsbetingelser
BILAG 2. Magtanvendelse ved hjælp af skydevåben, stav, hund, gas og peberspray 
BILAG 3. Bekendtgørelse om detentionsanbringelse 
BILAG 4. Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets 
BILAG 5. Bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler nr. 978 af 21. september 2004
BILAG 6. Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 
Forkortelser og litteratur 
Domsregister 
Stikordsregister

Politiloven er siden sidste udgave ændret på et par områder. Blandt andet med en ny bestemmelse i § 20 a regulerer nu anvendelsen af peberspray som magtmiddel, en regulering, der tidligere alene havde sin hjemmel i den administrativt udstedte magtbekendtgørelse.
?/100
Endnu ingen anmeldelser
De bedste priser:

Ingen boganmeldelser ...Læs mere

Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Politiloven med kommentarer' i de 448 aviser, blogs og andre medier, vi har fulgt siden 2010. Men vi har fundet 105.167 andre anmeldelser af bøger.