Undervisningskompetence af Karen Braad

Spar op til

51 kr.

50/100
Gennemsnitlig bog
ifølge 1 anmelder

UndervisningskompetenceEn grundbog til læreruddannelsenaf Karen Braad & Betina Jakobsen

At være undervisningskompetent i en folkeskolesammenhæng handler først og fremmest om at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til elevernes behov og forudsætninger, undervisningens rammer og de lovgivningsmæssige bestemmelser for skolens virke. 

Samtidig er det nødvendigt, at læreren har viden om og en kritisk-konstruktiv opmærksomhed på den mangfoldighed af øvrige forhold, som har betydning for undervisningen. Disse forhold udgøres af samfundsmæssige diskurser og betingelser, skolens kultur og praksis omkring bl.a. inklusion og samarbejde samt lærerens professionelle dømmekraft, kropslige ageren og udøvelse af relationskompetence og klasseledelse. 

Denne grundbog relaterer sig til modulet almen undervisningskompetence i læreruddannelsen og beskæftiger sig med følgende emner: 
 • De samfundsmæssige rammer omkring folkeskolen 
 • Dannelsesteorier og undervisningskoncepter 
 • Læreres didaktiske kompas og professionelle dømmekraft 
 • Skolekulturens betydning for livet i skolen 
 • Inkluderende fællesskaber og samarbejdet omkring disse 
 • Udfordringer i skole-hjem-samspillet 
 • Undervisningsplanlægningens praksis 
 • Lærerens relationskompetence og klasseledelse 
 • Kroppens betydning i undervisningen 
 • Teater og drama som metode i undervisningen 
 • Udeskole - hvorfor og hvordan? 
 • It og teknologiforståelse i skolen
50/100
Gennemsnitlig bog
ifølge 1 anmelder
De bedste priser:

Én boganmeldelseLæs mere

Vi er stødt på 1 anmeldelse af bogen "Undervisningskompetence" i de 452 aviser, blogs og andre medier, vi følger. Find citater, links og korte uddrag herunder.

F.
folkeskolen.dk
anmeldt af Christina Hostrup 18-08-2020
Velskrevet og aktuel

At være undervisningskompetent - sådan

Antologien retter sig mod lærerstuderende som en grundbog i faget almen lærerkompetence. Den er læsevenligt opbygget, velskrevet og aktuel med sine temaer og perspektiver og lægger op til dialog og refleksion blandt de studerende. [Kort uddrag]